ES projektai

IT SKILL HOUSE įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą UAB „IT SKILL HOUSE“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą IT SKILL HOUSE „Programinės įrangos kūrimo užsakymo proceso skaitmenizavimas“. Bendra projekto vertė – 120 500,00 Eur, iš kurių 60 250,00 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projekto tikslas – kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naują konkurencingo skaitmeninio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktą. Įmonė siekia skaitmenizuoti informacinių technologijų užsakymo paslaugas, t. y. perkelti paslaugas iš fizinės aplinkos į skaitmeninę platformą, kuri būtų patogi ir prieinama naudotojui interneto aplinkoje. Projekto metu bus sukurta skaitmeninė platforma, programinės įrangos kūrimo užsakymo proceso valdymui ir įdiegta įmonės infrastruktūroje. Paslaugų proceso teikimo skaitmenizavimas padidins programavimo paslaugų prieinamumą klientui bei atvers prieigą prie paslaugos atlikimo kontrolės. Platforma palengvins programavimo darbų užsakymą klientams, įneš daugiau aiškumo ir skaidrumo bei leis klientams ir programuotojams racionaliai planuoti savo laiką. Skaitmeninė platforma supaprastins paslaugos užsakymo būdą, suteiks tiesioginę prieigą prie programuotojų komandos bei galimybę stebėti programavimo darbų eigą, o paslaugos tiekėjui realiu laiku ir operatyviai reaguoti į klientų užklausas. Pareiškėjui šis skaitmeninis sprendimas padės taupyti resursus, sklandžiau aptarnauti klientus, priimti daugiau užsakymų ir padidinti pajamas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. liepos – 2023 m. kovo mėn.